Feestzaal den Bakker Algemene voorwaarden

FACTUUR

 

1. De facturen zijn, tenzij anders vermeld, contant betaalbaar op de zetel van Kokkerel bvba of op de door haar aangeduide bankrekening uiterlijk 8 dagen na factuurdatum. Voor bedrijven is dit 30 dagen.

 

2. Klachten of bezwaren m.b.t. de in rekening gebrachte diensten of prestaties dienen aangetekend te worden gemeld binnen de acht dagen na factuurdatum.  Bij gebreke daaraan wordt de factuur als aanvaard beschouwd.

3.Vanaf de vervaldag en door het eenvoudig bereiken van de termijn is op de facturen van rechtswege een interest verschuldigd van 1,5 % per begonnen maand vanaf de factuurdatum en dit zonder enige ingebrekestelling.


4.Bovendien wordt het niet-betaalde factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10% met een minimum van €125. Dit geldt als een forfaitaire schadevergoeding voor andere kosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten.

5.Kokkerel bvba heeft van rechtswege het recht om bedragen die zij voor rekening van haar opdrachtgever ontvangt of in bewaring heeft aan te wenden tot delging van openstaande facturen, zonder dat hiervoor een uitdrukkelijke kennisgeving vereist is.

 

6.In geval van betwistingen zijn uitsluitend de rechtbank en Vredegerechten van Turnhout bevoegd.

ALGEMENE VOORWAARDEN BROCHURE

 

1. BTW

Alle prijzen in onze brochure zijn inclusief 12% btw op eten en 21% btw op drank.

 

2.Beschikbaarheid:

De zaal is - op zaterdag - beschikbaar vanaf 17 uur.  In sommige gevallen - huwelijk met etentje etc. -  kan dit vervroegd worden na afspraken. 

Een maaltijd in onze feestzaal kan enkel plaatsvinden vanaf 15 volwassen personen. (Indien u bv. met de suite in de namiddag wenst te eten).  Indien minder dan 15 personen bevelen wij u mogelijke restaurants in de buurt aan waar u kan tafelen in afwachting van het avondfeest.

 

3.Kinderkorting: 

Kinderen genieten van volgende korting,  er wordt een aangepaste portie voorzien :

- 0 tot 3 jaar : gratis , kinderportie soep en hoofdgerecht

- 4 tot 13 jaar : 30% korting op de menu, aangepaste hoeveelheden (geen korting indien u een kindermenu neemt)

- vanaf 14 jaar als volwassene

Nota: Indien de kinderen een volledige portie wensen bv. voorgerecht of dessert is hierop geen korting van toepassing.

 

5.Wijzigingen aantal personen:

Afboekingen in het aantal personen kunnen tot uiterlijk 3 dagen voor het feest. Bijboekingen kunnen tot de feestdatum zelf.

Voor de definitieve eindafrekening baseren wij ons, zowel voor dranken als maaltijd, op deze aantallen. De tafelschikking dient tevens uiterlijk 3 dagen voor het feest doorgegeven worden. De door u gekozen menu’s/buffetten dienen binnen een ‘normale’ tijdslimiet geserveerd te worden. ( max. 4 uren afhankelijk van het aantal ‘menugangen’).

 

6.Reservatieovereenkomst en eerste voorschot:

De reservatie van een datum wordt pas definitief na ondertekening van een huurcontract en het betalen van een voorschot van 250 euro. Een huurcontract wordt u in tweevoud bezorgd met de vraag om 1 exemplaar ondertekend terug te bezorgen. 

Wanneer aan deze 2 voorwaarden is voldaan is uw reservatie bindend.

 

7.Overige voorschotten en eindfactuur

Na de detailbespreking (een 3-tal weken op voorhand) ontvangt u een 2de voorschotfactuur pro rata van 30% van het geschatte totaalbedrag .Ten laatste 4 dagen voor aanvang van uw feesdatum moet dit bedrag via overschrijving betaald zijn.

Bij wanbetaling van de voorschotten zien wij ons genoodzaakt uw feest af te gelasten.

De eindfactuur is betaalbaar volgens onze factuurvoorwaarden.

 

8.Optie plaatsen op een datum

Wij plaatsen geheel vrijblijvend en zonder verplichtingen een optie die 14 dagen geldig blijft. Zonder tegenreactie binnen de 2 weken wordt de datum terug opengesteld. De reservatie van een datum wordt pas definitief  na ondertekening van een huurcontract en het betalen van een voorschot van 250 euro volgens artikel 6.

 

9.Parkeren:

Wij hebben een ruime privéparking voor 40 auto’s achteraan de feestzaal. Wij zijn echter niet verantwoordleijk voor eventuele schadegevallen op deze parking. 

 

10.Versiering:

Versieringen mogen enkel aangebracht volgens afspraak. 

Nagels en duimspijkers zijn niet toegelaten. 

Enkel helium gevulde ballonnen zijn toegelaten aan het plafond.

Schilderijen mogen niet verwijderd worden zonder toestemming.

Indien een extra vuile zaal wordt achtergelaten omwille van versieringen die blijven hangen, ballonnen, taperesten etc. worden er bijjkomende schoonmaakkosten gerekend aan 22 euro per uur/aanwezige medewerker

 

11. Speciale diëten:

Glutenvrij, lactosevrij, vegetariër, diabeet etc. kan u doorgeven tijdens de menubespreking. 

12. Roken

Naar wettelijke bepaling geldt een algemeen rookverbod in Feestzaal den Bakker.Wij verwachten van u en uw gasten dat deze maatregel gerespecteerd wordt en zullen u ook verantwoordelijk stellen bij eventuele inbreuken. Eventuele boetes en sancties die daaruit voortvloeien zijn ten uwen laste.1

13.Speech en sketches:

Wij hechten zeer veel belang aan de kwaliteit en de presentatie van onze gerechten. Voor een vlotte bediening hiervan dienen lange speeches of sketches voor aanvang van het diner besproken te worden. Op deze manier kunnen wij de verschillende gerechten perfect in het programma laten passen en komen we tijdens het serveren niet voor verrassingen te staan. 

Bij extreme vertragingen – door bvb lange sketches - tussen de verschillende gangen wordt er een supplement gerekend van 22 euro/uur per zaalmedewerker

 

14. Extra huur:

Alle bijkomende externe elementen zijn ten laste van de klant. Bv. huur podium, tent, decoratieve planten,...1

 

15. Annulatie

 

  • 15.1 Bij annulatie van de feestdatum met een periode van meer dan 6 maand ontvangt u het 1ste voorschot van 250€ integraal terug.

  • 15.2 Bij annulatie op minder dan 6 maanden voorafgaand aan de gereserveerde datum wordt het 1se voorschotbedrag van 250€ integraal ingehouden door Feestzaal den Bakker volgens artikel 1590 uit het Burgerlijk Wetboek.

  • 15.3 Indien annulatie bij overmacht of overlijden op minder dan 6 maanden van uw feestdatum wordt 50% van het 1ste voorschot terugbetaald. U heeft dan recht op maximum 125€ . Indien wij reeds ingrediënten hebben aangekocht voor de menu  (max. 5 dagen voor uw feestdatum wordt er aangekocht) wordt dit bedrag 100% in rekening gebracht. Drankaankopen  nemen we op ons.  Indien het 2de voorschotbedrag meer bedraagt dan de aankoop van de ingrediënten zal het verschil terugbetaald worden. Alles zal worden aangetoond via facturen.

  • 15.4 Bij eventuele annulatie binnen de periode van zeven dagen tot uw reservatie zullen alle voorschotbedragen integraal ingehouden worden + 30% van de totale factuurprijs in rekening gebracht worden. Uitzondering is een overlijden  en verwijzen we u naar punt 15.3.  Indien annulatie bij overmacht binnen de 7 dagen zal er minstens 250€ ingehouden worden.

16. Klachten:

Op straf van nietigheid, moet iedere klacht binnen 7 dagen na het evenement per aangetekend schrijven aan Kokkerel BVBA, Perenstraat 7, 2310 Rijkevorsel betekend worden met een duidelijke omschrijving van de gebreken die ons in staat zullen stellen volledig kennis te nemen van de zaak, zo niet worden ze niet meer aanvaard.

Niet vermelde afspraken of prijzen op het huurcontract worden niet aanvaard als klacht.

 

17. Schade - Verantwoordelijkheid:

De huurder draagt de verantwoordelijkheid voor zijn genodigden gedurende heel het feest.

De uitbaters kunnen in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen van huurder en of genodigden, in en rond de feestzaal alsook op de aangewezen parking, die te wijten zijn aan een abnormaal gedrag of een onoordeelkundig gebruik van de infrastructuur. De uitbaters kunnen de beschadigingen, toegebracht aan het gebouw en of gebruikte materialen in rekening brengen van de organisator. De uitbaters zijn niet aansprakelijk voor eventuele vermissingen of diefstal in de feestzaal of parking.

18. Eigen aanlevering:

Het is niet toegestaan eigen catering te bezorgen mee te brengen.

Wij nemen alle drank en voedingsmiddelen af van onze eigen leveranciers. Wij kunnen - of mits duidelijke afspraken - geen rekening houden met door u voorgestelde leveranciers.

De klant verklaart zich akkoord met deze voorwaarden bij betaling van 250€ op rekeningnummer BE66 0016 1572 3643 en/of ondertekening van de huurovereenkomst.